tréningy karate

Základom výuky sú:

Kihon / Kihon Ido

Kihon je sústava základných techník ako sú údery, bloky a kopy. Kihon Ido je sústava základných techník v pohybe. Kihon a Kihon Ido sú základom každého cvičenia, pretože tak, ako silný strom nemôže vyrásť z plytkých koreňov, tak ani silné Karate nemôže stáť na slabých základoch.

Ippon / Sanbon Kumite

Toto cvičenie je prenesením základnej techniky do kontrolovaného zápasu, kde je definovaný útok, ale aj obrana. V prípade Ippno Kumite ide o jeden útok, pri Snabon Kumite reťazový útok zložený z troch techník. Zvláštnou kapitolou je SanDanGi, trojkrokové cvičenie, ktoré je špecifikom IOGKF.

Iri Kumi

Predstavuje voľný zápas. Nejedná sa o športové zápasenie, kde existuje časový limit, alebo rozhodcovia. Súperi musia predviesť reálne aplikácie techník ktoré vedia pod plnou kontrolou. Sú dovolené aj zhodenia, prípadne krátky zápas na zemi. Prichádza k ľahkému kontaktu, techniky nie sú vedené naplno. Vzhľadom na komplikovanosť a potrebnú pripravenosť sa toto cvičenie vyučuje až na vyšších stupňoch.

Kata

Kata sú pevne stanovené zostavy pohybov. Ich cieľom je naučiť bojovým aplikáciám v bezpečnom prostredí bez partnera, ako aj objasnenie stratégie. Starí majstri tvrdili, že na dokonalé pochopenie Kata sú potrebné minimálne tri roky na jednu. Pohyby v Kata vychádzajú z pohybov zvierat a každý musí zvládnuť Kata dokonale, bez vlastných modifikácií a doplnkov.

Kata Bunkai

Bunkai sú aplikácie pohybov z Kata, pričom každá technika, alebo sekvencia pohybov sa študuje samostatne vo vzťahu k praktickému použitiu v bojovej situácií. Každá Kata ma svoje vlastné a jedinečné Bunkai, ktoré nám pomáha hlbšie pochopiť esenciu (Gokui) každej Kata. Na vyšších majstrovských stupňoch sa môže objaviť požiadavka na Kata Oyo, ktoré reprezentuje hlbšie pochopenie tej ktorej Kata.

Hojo Undo

V preklade Hojo Undo znamená prípravné cvičenie. Sú to jednak cviky s vlastným telom a jednak cviky s náradím ako je Makiwara, Chi Ishi, Kongoken, Nigiri Game a podobne. Ukazujú schopnosť ovládať naše telo a zároveň rozvíjajú všeobecnú, ale aj špecifickú silu potrebnú pre Karate. Majstri Goju Ryu radi hovoria: „No Hojo Undo, no Goju Ryu“.

Návrat hore