Fotky

SVETOVÝ DEŇ KARATE 2023

Budo Camp 2023

International Gasshuku of WOF Okinawa Kobudo

Some photos from 1st Interantion Gasshuku of WOF Okinawa Kobudo led by Hanshi Kenyu Chinen (10. Dan Shorin Ryu Karate, 9. Dan Okinawa Kobudo) in Bratislava, Slovakia

Jarný seminár Okinawa Kobudo 2023

Jarný WOF Kobudo Seminár pod vedením Sensei Jan Kopecký, CI Českej republiky a Sensei Igor Vakos, CI Slovenska.

Winter Gasshuku 2022

5. Jesenný seminár Kobudo 2022

Jesenný WOF Kobudo Seminár pod vedením Sensei Jan Kopecký, CI Českej republiky a Sensei Igor Vakos, CI Slovenska.

WOF Gasshuku 2022

Here are some photos of WOF Summer Gasshuku with Hanshi Kenyu Chinen (10. Dan Shorin Ryu, 9. Dan Okinawa Kobudo) held in Thonon-les-Bains. Six days of sweat, fun, laugh, pain, good food and friends around..

14. Winter Gasshuku 2018

Na prelome Novembra a Decembra sa opäť konalo každoročné Winter Gasshuku. Seminár prebiehal pod vedením Senseia Raoula Vogela (7. Dan IOGKF, Šéfinštruktor IOGKF Rakúsko). Asistovali mu Sensei Michal Macák (4. Dan IOGKF),  Sensei Igor Vakoš (4. Dan IOGKF),  Sensei Ilona Szöcs (4. Dan IOGKF)

Laugaricio Gasshuku 2018

Posledný vikend v septembri sa konal seminár karate v Trenčianských Stankoviciach. Hlavným inštruktorom bol Sensei Tetsuji NAKAMURA (7. dan, svetový šéf inštruktor IOGKF, šéf inštruktor pre Kanadu), s ktorým prišiel aj sensei Viktor MANGIALARDO (6. dan, druhý najvyšší stupeň v Kanade).

Medzinárodný Ryusyokai seminár 2018

Zúčastili sme sa semináru, ktorý viedol Sensei Shigetoshi SENAHA (Hanshi, 9.dan), ktorému pomáhali Sensei Steve LYONS (Kyoshi, 7.dan) a Sensei Nancy LYONS (Renshi, 5.dan).

Návrat hore