Etiketa v Dojo

Dojo Kun

Dojo Kun je kódex reprezentanta bojových umení TOGKF. Predstavuje pravidlá-hodnoty-ideály, ktoré sú spoločné pre každého člena organizácie. Podľa týchto pravidiel sa snažíme žiť každý deň.

Každý bod je rovnako dôležitý ako ostatné, preto sa pred každým bodom zvykne povedať “Hitotsu” (vyslovuj ako “šitots”, znamnená to “pravidlo číslo jeden”):

Rešpektuj ostatných!

Buď odvážny!

Trénuj myseľ a telo!

Trénuj denne a ochraňuj tradičné karate!

Snaž sa dosiahnúť podstatu Goju Ryu!

Nikdy sa nevzdávaj!

Pred tréningom

Je potrebné dodržiavať časy tréningov. Na tréning by nikto nemal chodiť neskoro. Najlepšie je prísť 15 minút pred tréningom, aby ste sa stihli v pokoji prezliecť a pripraviť. Hodinu pred tréningom nejedzte!

Pred vstupom do Dojo (miestnosť na cvičenie) si musíte odložit svoje vonkajšie oblečenie a prezliecť sa. Svoje topánky treba mať uložené vedľa seba. Pokiaľ vidíte neuložené topánky, tiež ich vyrovnajte.

Pred cvičením si zájdite na toaletu, nech neskôr nemusíte prerušovat cvičenie.
Pokiaľ pri dverách stojí pokročilejší žiak, nechajte ho vojsť skôr.
Pred vstupom do Dojo sa ukloníte a poviete „Onegai Shimasu“, čo znamená „prosím, učte ma, pomôžte mi (na mojej ceste Karate Do)“. Ak prídete v prezuvkách, tie treba nechať pred vchodom do Dojo.
Pri vstupe do Dojo sa treba ísť ukloniť Shingo (Shinza, Kamiza – v preklade miesto cti), na ktorom sa nachádza znak školy a obrazy majstrov – zakladateľov línie. Symbolizuje to rešpekt voči ich snahe a úsiliu.

Vyhľadajte nositeľa najvyššieho technického stupňa a Rei (úklonom) vyjadríte svoj rešpekt.
Svoj cvičebný odev (gi) udržujte vždy čistý a vetraný. Je to úcta voči spolucvičencom s ktorými cvičíte vo dvojici.

Ak máte nejaké drobné zranenie, ošetrite si ho, aby vás neobmedzovalo počas cvičenia. Takisto si dajte dole náramky, náušnice, prstene a retiazky. Predídete ich zničeniu a svojmu, alebo spolucvičencovmu zraneniu. Nechty na rukách a nohách treba mať upravené tak, aby nespôsobili zranenie ostatným.

Čas pred samotným cvičením využívajte na individuálne rozcvičenie sa, prípadne na opakovanie si techník, alebo kata. Nevypĺňajte ho nezmyselným rozprávaním sa a rozptyľovaním sa nad maličkosťami.

Tréning

Počas ceremónie sledujete povely inštruktora/senseia/senpaia. Pri povele „mokuso“ zavriete oči a sústredíte sa na hlboké dýchanie do oblasti Tanden (dva prsty pod pupkom). Počas tohto dýchania sa snažte sústrediť sa na nadchádzajúci tréning.

Ak prídete na tréning neskôr, správajte sa podľa toho, v akom štádiu je tréning. Ak práve prebieha ceremónia, ostanete pred dverami Dojo a počkáte, kým sa skončí. Ak tréning už prebieha, tak sa ukloníte a sadnete si do „seiza“ v Dojo mimo dverí. Tie musia ostať priechodné. Čakáte, kým inštruktor neuvidí že ste tam a nepozve Vás na cvičenie. Vtedy sa ukloníte a zapojíte sa do cvičenia. Najskôr sa však samostatne rozcvičíte.
Počas cvičenia, ak musíte opustiť Dojo, prídete k inštruktorovi a ukloníte sa. Po udelení súhlasu sa snažíte čo najskôr dostať k zadnej strane Dojo a čo najrýchlejšie ho opustiť. Neprechádzajte sa pomedzi rady, hrozí nebezpečie úrazu. Choďte vonkajškom, alebo priamo dozadu. To isté platí aj pri návrate späť do dojo. Ak by bolo dostať sa na Vaše pôvodné miesto príliš komplikované, ostanete v zadnom rade.

Ak si počas cvičenia potrebujete upraviť svoj odev, urobte tak vo vhodnej prestávke. Nie počas cvičenia. Pri upravovaní sa otočte chrbtom k inštruktorovi.
Pozorne počúvajte pokyny inštruktora a to, že ste im porozumeli, vyjadrite slovom „hai“ (áno). Ak ste neporozumeli, pokojne sa spýtajte. Je dôležité nehanbiť sa, aby ste cviky mohli vykonávať poriadne a bez chýb.
Ak cvičíte s náradím, alebo pomôckami, zaobchádzajte s nimi opatrne a vráťte ich vždy späť na miesto v poriadku.

Keď cvičíte s partnerom, nezabudnite sa mu na začiatku cvičenia ukloniť a povedať „Onegai Shimasu“. Na konci cvičenia sa mu znovu ukloníte a poviete „Arigato Gozai Mashita“ (ďakujem, veľmi pekne), alebo „Shitsurei Shimasu“ (prosím, prepáčte, odpustite mi).

Pri cvičení Kata pri úklone poviete „Onegai Shimasu“, urobíte Yoi a zahlásite názov Kata. Ak ho povie inštruktor, tak názov zopakujete, aby ste ukázali, že ste ho počuli.
Na záver prebehne rovnaká ceremónia ako na začiatku. Pri úklone však poviete „Arigato Gozai Mashita“. Po skončení cvičenia odchádzate z Dojo, vo dverách sa obrátite, ukloníte sa smerom do Dojo a poviete „Arigato Gozai Mashita“, alebo „Shitsutei Shimasu“. Pri postoji Yoi majte vždy ľavú ruku na pravej. Pravá ruka na ľavej symbolizuje smrť. To isté platí aj pre cvičebný úbor – gi. Ľavá strana by mala byť na pravej.

Pokiaľ ste zranení, necvičte skôr, kým nie je zranenie úplne vyliečené. Predídete tak dlhším časom na úplné zotavenie sa.

Návrat hore