SVETOVÝ DEŇ KARATE

25.októbra 1936 sa uskutočnilo v Showa Kaikan Hall, v meste Naha na Okinawe stretnutie Okinawských majstrov Karate. Cieľom stretnutia bolo zasedanie ktoré viedlo k hľadaniu spôsobu, ako rozvíjať Karate. Organizátorom akcie bola spoločnosť „RyuKyu Shinpo“, vydavateľstvo novín. Medzi prítomnými boli majstri: Chomo Hanashiro, Choki Motobu, Chōshin Chibana, Shinpan Gusukuma, Chotoku Kyan, Juhatsu Kyoda, Chojun Miyagi, Chotei Oroku, Genwa Nakasone a ďalších 11 pozvaných významných hostí zastupujúcich prefektúru Okinawa. Počas zasadania došlo ku schváleniu písomného záznamu Karate ako „prázdné ruky“ (tento spôsob písania zaviedol už skôr majster Chomo Hanashiro v roku 1905). Okinawa-te (沖 縄 手), alebo Kara-te (唐 手) boly oficiálne uznané ako Karate (空手). Navrhlo se pridať tiež príponu k názvu Karate „Do“ a tak sa vytvorilo úplné meno bojového umenia Okinawa Karate Do. Odznela diskusia, ako zjednotiť Kata, hovorilo sa aj o potrebe systematizovať stupňe a tituly a požiadavkách na inštruktorov. Rada hovorila aj o získavání pozície Karate Do vo svete a prefekturálna vláda Okinawa chcela pokračovat v jeho vývoji. V januári 1937 prefektúra Okinawy vytvorila spolok pre propagáciu Karate-Do, ktorého členmi boli majstri rôznych škôk a štýlov: Yabu Kentsu, Chomo Hanashiro, Chotoku Kyan, Chōshin Chibana, Shinpan Shirome, Miyagi Chojun, Jukatsu Kyoda, Chojo Maeshiro a Genwa Nakasone. A v roku 2005 bol deň 25. október oficiálne ustanovený ako “Svetový Deň Karate”.

Aj klub Kobudo Kai Slovakia sa pridal k projektu 100 Kata pri príležitosti World Karate Day! Ďakujeme všetkým účastníkom za nasadenie.

Návrat hore