Medzinárodný Ryusyokai seminár

Posledný augustový víkend sme sa záčastnili medzinárodného semináru vo Zvolene, ktorý organizovala Ryusyokai Goju Ryu Karate Do Asociácia na Slovensku, pod vedením Františka Kačíka.

Program semináru viedol Sensei Shigetoshi SENAHA (Hanshi, 9.dan), ktorému pomáhali Sensei Steve LYONS (Kyoshi, 7.dan) a Sensei Nancy LYONS (Renshi, 5.dan). Sensei Senaha je zakladateľ a prezident organizácie Ryusyokai Goju Ryu. Je priamym žiakom majstra Meitoku Yagi.

Takmer každý tréning sme začali cvičením Fukyu kata (Jo-Chu-Ge, Chu-Keri-Ge, Keri-Keri-Keri, Kouke-Chu-Keri-Ge), po ktorých nasledovali tradičné goju ryu kata, renzoku kumite či kakie. Počas tréningu sme mali príležitosť zacvičiť si všetky Goju Ryu kata v trošku inej verzii, ako poznáme zo sylabov IOGKF.

Sensei Senaha ochotne odpovedal na otázky a celý seminár viedol v priateľskom duchu.

Termín: 24.8.2018 – 26.8.2018  (piatok 2h, sobota 4h a nedeľa 2h)
Miesto: T.G.Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen, SR

Návrat hore