Postoje

V tradičných bojových umeniach karate a kobudo rozlišujeme mnoho postojov. Nižšie uvádzame zoznam postojov, s ktorými sa môžete stretnúť na našich tréningoch karate a kobudo. Každý z postojov sa používa na niečo iné (z pohľadu sily, stability, mobility), preto je potrebné oboznámiť sa s nimi a cvičiť ich správne.
Pre postoje existuje v japončine výraz “tachi” (čítaj “tači”, v preklad: postoj), ktorý sa pridá ku názvu postoja ako prípona “dachi” (čítaj “dači”). Pri každom postoji platí, že nohy nie sú úplne vystreté na doraz a konkrétne prevedenie záleži od flexibility cvičenca. Pri postojoch je potrebné dbať na správne držanie tela, držať chrbticu vystretú a predchádzať predkláňaniu sa.

Heisoku-dachi
Chodidlá sa navzájom dotýkajú pozdĺž vnútorných hrán a smerujú paralelne dopredu.
Výskyt: kata Shisochin, Bo Hojoundo San

Musubi-dachi
Chodidlá sa dokýkajú pätami, a špičky chodidiel smerujú 45° smerom dovon.
Výskyt: ceremónia, začiatok kata, postoj v ktorom sa prevádza úklon “rei”

Heiko-dachi
Chodidlá oboch nôh smerujú dopredu, sú umiestnené od seba na širku ramien (u žien na šírku bokov) a vonkajšia strana chodidiel by mala smerovať priamo dopredu. Päty sú na jednej línii.
Výskyt: Kihon

Heiko-sanchin
Chodidlá oboch nôh smerujú dopredu, sú umiestnené od seba na širku ramien (u žien na šírku bokov), a vonkajšia strana chodidiel by mala smerovať priamo dopredu. Chodidlá sú podobne ako pri heiko-dachi, avšak koniec päty prednej nohy je na úrovni začiatku špičky zadnej nohy.
Výskyt: Kihon, Kihon Ido

 

Moto-dachi
Chodidlá oboch nôh sú umiestnené od seba na širku ramien (u žien na šírku bokov). Chodidlo prednej nohy smeruje priamo dopredu, koniec päty prednej nohy je na úrovni začiatku špičky zadnej nohy a chodidlo zadnej nohy je vytočené 45° dovon.
Výskyt: kata Sai Kihon Ichi, Sai Dai Ichi, Tonkuwa Dai Ichi, Nunchaku Kihon Ichi

Renoji-dachi
Chodidlá sú pri pohľade spredu jednej línii. Chodidlo prednej nohy smeruje dopredu a chodidlo zadnej nohy je vytočené 45° smerom dovon. Vzdialenosť medzi chodidlami je približne šírka ramien.
Výskyt: kata Seyiunchin, Sepai

Han-zenkutsu-dachi
Chodidlá oboch nôh smerujú dopredu, sú umiestnené od seba na širku ramien (u žien na šírku bokov). Vonkajšia hrana chodidla prednej nohy by mala smerovať priamo dopredu a medzi koncom päty prednej nohy a začiatkom špičky zadnej nohy by mala byť vzdialenost jedneho chodidla.
Pri tomto postoji by mala byť predná noha ohnutá v kolene natoľko, by si cvičenec nevidel na špičku prednej nohy, a zadnú nohu sa snaží držať čo najviac vystretú.
Výskyt: kata Gekisai Dai Ichi, Gekisai Dai Ni

Zenkutsu-dachi
Pri pohľade spredu sú chodidlá od seba vzdialené na šírku ramien (u mužov) alebo na šírku bokov (u žien). Chodidlo prednej nohy smeruje priamo dopredu, a vzdialenosť medzi chodidlami je približne trojnásobok dĺžky chodidla. Chodidlo zadnej nohy smeruje čo najviac dopredu. Predná noha je v kolene ohnutá tak, aby koleno bolo priamo nad prstami, a zadná noha je vystretá (avšak nie až na doraz).
Výskyt: každá kata

Neko-ashi-dachi
Chodidlo zadnej nohy je vytočené približne 45° a noha je pokrčená. Väčšina váhy tela je na tejto nohe. Predná noha je zľahka položená na úrovni strednej časti zadnej nohy, vo vzdialenosti približne jedno chodidlo a zeme sa dotýka ich predná časť tak, aby päta bola vo výške približne 2 prsty.
Výskyt: kata Saifa, Seyiunchin, Shisochin

 

Kokutsu-dachi
Okinavská verzia kokotsu dachi má pre karate a kobudo rôzne prevedenia, líšiace sa len polohou tela. Chodidlá sú pri oboch verziách totožne.
Predná noha smeruje 90° dovnútra a je vystretá, zatiaľ čo zadná noha smeruje 45° dozadu a dovon.
Postoj pripomína postoj zenkutsu-dachi otočený o 45° smerom dozadu.
Pri pohľade spredu by päta zadnej nohy mala začínať na línii konca špičný prednej nohy. Ide o úzky postoj.
Pri kobudo verzii postoja je telo cvičenca pokračovaním prednej nohy, čím je osoba mierne nahnutá do strany a dozadu. Pri karate verzii sa snažíme aby telo bolo čo najviac vystreté a smerovalo dopredu.
Výskyt: kata Sepai, Bo Kihon Ichi, Bo Kihon Ni, Tonkuwa Kihon Ichi, …

Uki-ashi-dachi
Chodidlo zadnej nohy je vytočené 45° dovon a dotýka sa zeme po celej svojej ploche. Noha prednej nohy je na úrovni päty zadnej nohy vo vzdialenosti asi dvoch chodidiel. Zeme sa dotýka len špička chodidla, pričom päta nie je vyššie ako cca 5 cm nad zemou.
Výskyt: kata Bo Kihon Ichi, Bo Kihon Ni

Shiko-dachi
Chodidlá sú od seba vzdialené približne tri stopy, smerujú 45° smerom dovon a ťažisko tela je v strede a znížené tak, aby uhol kolena bol približne 100-120°. Predkolenie by malo smerovať kolmo na zem, prípadne mierne dovnútra, t. j. chodidlá by nemali byť od seba vzdialené viac ako je vzdialenosť medzi kolenami.
Výskyt: kata Gekisai Dai Ichi, Gekisai Dai Ichi, Saifa, Seyiunchin, Sanseru, Bo Kihon Ni

 

Koshiki-dachi
Postoj sa podobá na postoj shiko-dachi, je však trošku vyšší, chodidlo prednej nohy smeruje dopredu, a ťažisko je mierne dozadu.
Výskyt: kata Sai Kihon Ichi

Kosa-dachi
Pri tomto postoji sú nohy prekrížené a koleno zadnej nohy je vložené do kolena prednej nohy. Chodidlo prednej nohy smeruje dopredu a je položené na zemi celou svojou plochou. Chodidlo zadnej nohy je na úrovni prednej nohy, prípadne pred ňou, a je umiestnené z vonkajčej strany chodidla prednej nohy, dotýka sa zeme špičkou, ideálne však celou plochou.
Výskyt: kata Sepai

Poznámky:
Cvičenec by mal všetky nízke postoje prevádzať v rovnakej výške, čiže výška postoja napr. pri zenkutsu-dachi, shiko-dachi, a neko-ashi-dachi by mala byť rovnaká.
Zväčša platí, že ak pri správnom prevedení han-zenkutsu-dachi otočí cvičenec zadné chodilo na päte, dostane postoj shiko-dachi.
Pozícia chodidiel pri zenkutsu-dachi a kokutsu-dachi je približne rovnaká, rozdiel je v orientácii postupu a smerovaní (vytočení) bokov a tela.

Návrat hore